ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขับเคลื่อนโครงการมัธยมดีสี่มุมเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2564 เวลา 14.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ดร.ชูชาติ แก้วนอก, รอง ผอ. สพม.28 พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม, ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสุหัส ชำนิกุล, หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด, ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพม.28, ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายธนพล แสงหิรัญ ได้มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ในการประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,18:05   อ่าน 131 ครั้ง